ANGAŽOVANOST
NAŠE MISE JE ZELENÁ

JEDNÁME ODPOVĚDNĚ

Jsme si vědomi své ekologické, regionální a společenské odpovědnosti a chceme ji nejen převzít, ale také ji z našeho závodu v Bavorském lese kontinuálně rozšiřovat. Z toho důvodu také neustále pracujeme na zdokonalování postupů na všech úrovních. Inspiraci a podněty nacházíme také v naší certifikaci dle norem DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN ISO 45001, DIN EN ISO 50001 a v různých externích auditech.

Jsme obzvláště hrdí na naši nejnovější certifikaci od Německého institutu pro udržitelnost a ekonomiku. Zde jsme byli podrobeni komplexnímu testu udržitelnosti v oblastech ekologie, ekonomiky a sociálních dovedností a obdrželi jsme certifikaci 2023 pro „zaručenou udržitelnost“

Rovněž se dobrovolně účastníme Umweltpakt Bayern o životním prostředí a splňujeme požadavky nejnáročnějšího systému environmentálního managementu EMAS.

 

 

SCHOCK Haendlersuche

 

 

 

EMAS – CO TO je?

EMAS (zkratka „ECO Management and Audit Scheme“) je nejpřísnější ze všech systémů enviromentálního managementu na světě. Tento systém je u nás realizován ve všech podnikových odděleních nejrůznějšími způsoby. Začíná výrobou ekologicky nezávadných dřezů a končí opětovným využitím materiálů. Ročně tak lze ušetřit cca 300 stromů. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

 

ENERGETICKÁ ÚČINNOST VE VÝROBNÍM PROCESU

59% podíl na obnovitelných energiích. Kontinuální redukce spotřeby elektrického proudu na dřez od roku 2010 (aktuálně cca 45 %)
 

MATERIÁLOVÁ ÚČINNOST

Míra využívání surovin 91 %. Téměř bezpapírová organizace.
 

VODA

Úspory vody ve výši 74 % od roku 2007. 95% recyklace vody.

ODPAD

Recyklovatelné a z více než 95 % tříditelné obalové materiály. Nízká úroveň odpadu na jeden dřez (20 % hmotnosti výrobku).
 

BIODIVERZITA

52 % zelené plochy v areálu naší firmy.

 

EMISE

Hlukové emise nižší než stanovené hodnoty. Emise ze vzduchu odváděného z haly jsou kontrolovány častěji, než požaduje zákon.


NEUSÍNÁME NA VAVŘÍNECH...

Další fáze již byla dokončena.
Vykupujeme 100% zelenou elektřinu s dokladem o původu. A další kroky se již plánují.
 

UDRŽITELNÉ 
MYŠLENÍ 
A DŘEZY

Top