RESPONSABILITATEA ESTE SCRISĂ ÎN FIREA NOASTRĂ

Durabilitatea și conservarea resurselor au fost două dintre principiile noastre primordiale la SCHOCK pentru mai bine de 13 ani. Ele au găsit expresia în domenii cum ar fi îmbunătățirea continuă a proceselor noastre în toate funcțiile și la toate nivelele companiei. Cauza este dragostea cu care toţi cei care lucrează aici, și fiecare dintre noi, este implicat în sprijinirea pe mai departe - de exemplu, cu antrenament periodic la aspectele și măsurile de mediu. Pentru noi, însă, fiind responsabili ecologic, prin urmare, ne folosim de toate mijloacele şi facem eforturi permanente pentru a îmbunătăți angajamentul nostru față de mediul înconjurător. Participarea noastră voluntară în sistemul UE de eco-management EMAS, Pactul Bavarez de mediu și certificarea ISO 14001 sunt modul nostru de documentare ale acestor activități la lumea exterioară.

40%

SPAŢII VERZI ÎN FABRICĂ

55%

ECONOMISIREA APEI

21%

ACŢIUNI PENTRU ENERGIE REGENERABILĂ

ANGAJAMENT PENTRU TOATE LUCRURILE VERZI ÎN ALB ŞI NEGRU: CERTIFICAREA NOASTRĂ EMAS ŞI ISO

EMAS reprezintă Sistemul de Eco-management și audit, cel mai exigent din lume pentru gestionarea durabilă a mediului. Și - la fel ca SCHOCK - reprezintă o abordare holistică a mediului, transparență clară și standarde ridicate. Prin urmare, reflectă aspirația noastră de a îmbunătăți continuu performanțele noastre de mediu și de a produce în mod regulat o declarație de mediu pentru a documenta obiectivele de mediu care le-am stabilit pentru noi înşine si pentru progresul nostru în realizarea lor. Obţinerea certificării EMAS înseamnă că SCHOCK îndeplinește în mod automat cerințele din standardul de management al mediului internațional ISO 14001 - şi merge chiar mai departe de ele. De exemplu, prin examinarea de către auditori independenți de mediu, prin implicarea tuturor membrilor personalului în politica de mediu a companiei și printr-o comunicare clară cu lumea exterioară.

 

Mai jos vă prezentăm cele șase pietre de temelie ale politicii de mediu ale certificării SCHOCK EMAS cu un exemplu scurt pentru a ilustra modul în care le realizăm pe fiecare dintre ele în practicile noastre corporative:

 

 

Eficiență Energetică

 

Ponderea energiei regenerabile din consumul total de energie electrică și gaze este la 20.71%. De la introducerea sistemului de management de mediu, în 2010, consumul de energie electrică pe chiuvetă a scăzut continuu cu 8%.

Eficienţa Materialelor

 

SCHOCK este atent la toate nivelurile în care operează și în toate domeniile de activitate pentru utilizarea cât mai economică a resurselor şi a materialelor - ca de exemplu, prin informatizarea organizării în mare parte în anul 2013 față de anul precedent au fost "tăiaţi" cu aproximativ 300 de copaci mai puțin.

 

 

Apă

 

2012 anul SCHOCK - investiții pentru o staţie modernă de tratare a apei, pentru reducerea continuă a  consumului de apă, realizându-se astfel o economie reală de apă de 55%, faţă de reducerea consumului de apă în perioada 2009-2011 de doar 10%.

 

 

Deșeuri

 

Deșeurile specifice pe chiuvetă au putut fi menținute constant în ultimii ani, la un nivel scăzut de 20% din greutatea produsului. Prin reciclare și eficiența materialelor de înaltă calitate, proporția deșeurilor este menținută permanent la un nivel cât mai scăzut posibil.

 

 

Biodiversitate

 

40% din suprafaţa domeniului SCHOCK constă în spații verzi, în care sunt disponibile biodiversități și societatea noastră se asigură că se potrivește vizual cu mediul său înconjurător.

 

 

Emisii

 

Verificăm mai des decât prevede legea, emisiile de la sala de evacuare, precum şi emisiile de zgomot astfel încât acestea să fie sub valorile de emisie stabilite.

 

 

Puteţi vedea aici, Declarația noastră de mediu pregătită anual și să descărcaţi mai multe informaţii despre obiectivele de mediu și măsuri.