SPOLEČNĚ 
PRO VŠECHNY
Odpovědnost a angažovanost společnosti Schock

JEDNÁME ODPOVĚDNĚ

Jsme si vědomi své ekologické, regionální a sociální odpovědnosti a chceme ji nejen převzít, ale také ji z našeho závodu v Bavorském lese kontinuálně rozšiřovat. 

Z toho důvodu také neustále pracujeme na zdokonalování postupů na všech úrovních. Inspiraci a podněty nacházíme také v naší certifikaci dle norem DIN EN ISO 9001 aDIN EN ISO 14001  a v různých externích auditech. Navíc se dobrovolně účastníme Umweltpakt Bayern a plníme požadavky celosvětově nejnáročnějšího systému enviromentálního managementu EMAS.

 

Zpráva o životním prostředí

Podniková filozofie

Ekologická, regionální a sociální odpovědnost
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
Umweltpakt Bayern
EMAS
Ekologická odpovědnost společnosti SCHOCK

EMAS – CO JE TO?

EMAS (zkratka „ECO Management and Audit Scheme“) je nejnáročnější ze všech systémů enviromentálního managementu na světě. Tento systém je u nás realizován ve všech podnikových odděleních nejrůznějšími způsoby. Začíná výrobou ekologicky nezávadných dřezů a končí opětovným použitím pracovních materiálů. Ročně tak lze ušetřit cca 300 stromů. Zde uvádíme několik dalších příkladů šesti pilířů, na kterých stojí naše enviromentální politika certifikovaná EMAS:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

ENERGETICKÁ ÚČINNOST VE VÝROBNÍM PROCESU

21% podíl obnovitelné energie. Kontinuální snižování spotřeby elektrického proudu na výrobu každého dřezu (40 % od roku 2010).

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MATERIÁLŮ

Efektivita využití surovin 90 %. Elektronická dokumentace v maximálně možné míře.

VODA

55% úspora vody od roku 2007. 95% recyklace vody.

ODPAD

Recyklovatelné a z více než 95 % tříditelné obalové materiály. Nízký výskyt odpadů při výrobě každého dřezu (20 % hmotnosti produktu).

BIODIVERZITA

40 % zelených ploch v našem podnikovém areálu.

EMISE

Emise hluku pod předepsanými limity. Emise odpadního vzduchu z haly se kontrolují častěji, než vyžaduje zákon.

Součástí životního prostředí je samozřejmě také naše bezprostřední okolí. Proto se naše odpovědnost vždy zaměřuje i na sociální oblast. Záleží nám na našem výrobním závodě, na Bavorském lese a také na našich zaměstnancích. SCHOCK Academy, naše instituce pro personální rozvoj a další vzdělávání, nebo podnikový management zdraví – touto formou chceme naše pracovníky individuálně podporovat a pomáhat jim.

Odpovědnost v dodavatelském řetězci

Máme stejnou vizi a odhodlání, jako všichni ostatní průkopníci: chceme spoluutvářet budoucnost a již dnes myslet na zítřek, pozítří i příští týden.

Odpovědnost ve výrobním procesu

KROMĚ TOHO JAKO JEDINÝ VÝROBCE KŘEMENNÝCH KOMPOZITNÍCH DŘEZŮ VYRÁBÍME PRODUKTY VÝHRADNĚ V NĚMECKU S POUŽITÍM BAVORSKÉHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU

Dobrá spolupráce s regionálními subdodavateli, školami i využití inkluzních projektů přímo ve firmě je pro nás srdeční záležitostí.

OD A JAKO 
ACADEMY AŽ PO Z 
JAKO ZÁSOBOVATELÉ:
NAŠE SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST.

VÍCE INFORMACÍ